KWAS MASŁOWY

Jak postępować po ataku kwasem masłowym…

W zleceniach, które trafiają do nas, zalecam zgłosić zdarzenie na policje. Czyn jest kwalifikowany jako wandalizm lub terroryzm. Patrol po przybyciu na miejsce posiłkuje się strażą pożarną.

Strażacy stwierdzają kwas masłowy, wzywają Laboratorium Chemiczne Straży Pożarnej. Usuwają substancje. Informują poszkodowanego czym zostali zaatakowani, zalecają wietrzenie i ozonowanie, jako skuteczną metodę dezodoryzacji pomieszczeń.

Bardzo ważnym jest aby rozpocząć ozonowanie w jak najkrótszym czasie od ataku.

Likwidator szkody otrzymuje protokoły służb, fakturę za ozonowanie plus zestawienie poniesionych strat. Mając pełną dokumentacje ma możliwość uruchomienia procedury odszkodowawczej.

Jest to scenariusz jaki najczęściej spotykamy po ataku na lokale. Poszkodowani przeważnie pierwszy raz dowiadują się o właściwościach kwasu masłowego oraz pierwszy raz mają do czynienia z profesjonalną usługą ozonowania.

Kwas masłowy, czyli inaczej kwas butanowy to organiczny związek chemiczny z grupy kwasów karboksylowych. Występuje w zjełczałym maśle, nadaje lekko gorzki posmak wielu serom. Kwas masłowy może jednak też spowodować wiele szkód.

Coraz częściej spotykamy się z zapotrzebowaniem na niwelacje odoru rozlanego środka zawierającego kwas masłowy. Specyfiki takie są powszechnie dostępne. Stosują je np. służby leśne i rolnicy jako odstraszacze dzikich zwierząt.

Producenci środków w instrukcji użytkowania zalecają ozonowanie pomieszczeń po niepożądanym rozlaniu preparatu. Po wielu doświadczeniach wiemy jak poważne mogą być konsekwencje dla właścicieli lokali usługowych.

Skutecznym sposobem pozbycia się zapachu kwasu masłowego jest ozonowanie, substancja utrzymuje odór długo, zapach jest bardzo trudny do usunięcia. Aby zminimalizować okres wyłączenia pomieszczeń z użytkowania bardzo ważnym jest najkrótszy możliwy czas od rozlania kwasu masłowego do uruchomienia odpowiednio dobranych generatorów ozonu.

Wielokrotnie potwierdziliśmy naszą skuteczność usługi dezodoryzacji, w lokalach zaatakowanych substancjami zawierającymi kwas masłowy. Klienci dzięki naszym działaniom ograniczyli wysokie koszty remontu generalnego i mogli szybciej powrócić do normalnego funkcjonowania działalności.

Poniżej zdjęcia przykładowych realizacji w lokalach, gdzie nieuczciwa konkurencja rozprowadziła kwas masłowy.

Poniżej doniesienia medialne z atakami po których wykonaliśmy usługę dezodoryzacji.


 

KWAS MASŁOWY
4.9 (98.18%) 33 votes

Dodaj komentarz